Kybernetické útoky

Varování

Úvod

Co to je kybernetický útok?

Důvody k útoku

Zranitelnosti - vulnerability

CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)

CVSS(Common Vulnerability Scoring System)

Typy útoků

Phishing

DoS/DDoS

Nedostatečná sanetizace uživatelského vstupu - XSS, SQLi, …

Google dorking

Malware(malicious software)

Typy malwaru

Ochrana

Nástroje

BurpSuite

Wireshark, tcpdump

Nmap/Rustscan

Metasploit

Hydra

Hashcat/John the Ripper

Jak si to v rámci zákona vyzkoušet?

CTF soutěže

Kategeorie