Základy počítačových sítí

Koncová zařízení a druhy sítí

Fyzická média

Zprostředkující zařízení

Server-client vs peer-to-peer

Adresace

IP adresa

MAC adresa

Maska sítě

subnet mask cheatsheet

Výchozí brána

Statická vs dynamická adresace

DNS (domain name service)

https://kb.stuckinvim.com

Síťové vrstvy a protokoly

Síťové vrstvy

Protokoly aplikační vrstvy

Protokoly transportní vrstvy

ARP protokol

Příkazy

Nástroje

Analýza síťového provozu

Skenování sítě