Kryptografie

Šifrování vs kódovani

Šifrování

Kódování

Hashovací funkce

Programování

Algoritmizace

Datové typy

Syntaxe

Komentáře

Podmínky (if/else statements)

Cykly (for/while loops)

For loop

While loop

Pole (arrays)

Metody/funkce

Jednoduchá kalkulačka

while True: #Program se bude stále opakovat- Jednoduchá kalkulačka za použití while loopu a if/else statementů
  print("Kalkulačka V1")
  inputString = input("Chcete sčítat (+) nebo odčítat (-)?") #Načte uživatelský vstup

  if inputString == "+": #Pokud je uživatelný vstup roven "+", čísla se budou sčítat
    numberOne = input("Zadejte první číslo: ")
    numberTwo = input("Zadejte druhé číslo: ")
    result = int(numberOne) + int(numberTwo) #Sečte proměnné a výsledek zapíše do proměnné result
    print("Výsledek součtu čísel je: " + str(result)) #Vypíše výsledek a vrátí se na začátek

  elif inputString == "-": #Pokud je uživatelný vstup roven "-", čísla se budou odčítat
    numberOne = input("Zadejte první číslo: ")
    numberTwo = input("Zadejte druhé číslo: ")
    result = int(numberOne) - int(numberTwo) #Odečte proměnné a výsledek zapíše do proměnné result
    print("Výsledek rozdílu čísel je: " + str(result)) #Vypíše výsledek a vrátí se na začátek

  else:
    print("Neplatný vstup") #V případe, že by uživatel zadal něco jiného než "+" nebo "-", bude jeho vstup vyhodnocen jako neplatný a vrátí se na začátek

#include <stdio.h>

int main()
{
  while (1) //Program se bude stále opakovat- Jednoduchá kalkulačka za použití while loopu a if/else statementů
  {
    char operation;
    float numberOne;
    float numberTwo;

    printf("Zadejte operaci (+, -, *, /): ");
    scanf(" %c", &operation);
    printf("Zadejte první číslo: ");
    scanf("%f", &numberOne);
    printf("Zadejte druhé číslo: ");
    scanf("%f", &numberTwo);

    float result;

    if (operation == '+') //Pokud je uživatelný vstup roven "+", čísla se budou sčítat
    {
      result = numberOne + numberTwo; //Sečte proměnné a výsledek zapíše do proměnné result
      printf("Výsledek součtu čísel je: %f\n", result);
    }
    else if (operation == '-') //Pokud je uživatelný vstup roven "-", čísla se budou odčítat
    {
      result = numberOne - numberTwo; //Odečte proměnné a výsledek zapíše do proměnné result
      printf("Výsledek rozdílu čísel je: %f\n", result); //Vypíše výsledek a vrátí se na začátek
    }
    else if (operation == '*')
    {
      result = numberOne * numberTwo; //Vynásobí proměnné a výsledek zapíše do proměnné result
      printf("Výsledek rozdílu čísel je: %f\n", result); //Vypíše výsledek a vrátí se na začátek
    }
    else if (operation == '/')
    {
      result = numberOne / numberTwo; //Vydělí proměnné a výsledek zapíše do proměnné result
      printf("Výsledek rozdílu čísel je: %f\n", result); //Vypíše výsledek a vrátí se na začátek
    }
    else
    {
      printf("Neplatný vstup\n"); //V případe, že by uživatel zadal něco jiného než "+" nebo "-", bude jeho vstup vyhodnocen jako neplatný a vrátí se na začátek
    }
  }
}